DHlogo_mobil

v å r s t ä d n i n g

NU ÄR VI I PRINCIP FÄRDIGA MED FÖRSÄLJNINGEN

- PARKERING ENDAST PÅ MARKERADE PLATSER -
(vid ishallen eller vid simhallen t.ex)
Lastning kan ske direkt vid huvudentrén.
Transport i Malmö till dörr kan arrangeras, mot betalning.

Kontakta Peter, peter@drommarnashus.se, 0763-681342 så kommer vi överrens om ett möte.
JAG ÄR PÅ PLATS NÄSTAN ALLA VARDAGAR 08.00-16.00

HITTA HIT

KONTOR

MAGNETISK WHITEBOARD 240 X 122 CM. 700:-

helt annat

TV-STÄLL PÅ HJUL (utan tv) 400:-

teknik

OBS: EJ HD. 1.111:-