ÄVENTYRETS PEDAGOGISKA SKAFFERI 2015

OBS: Detta är inte elevernas sida.

meny

v i k t i g t

BREVET från var?
Använd brevet från Vidar och Vildur som start på elevernas Äventyr. Om ni vill, så kan ni skapa stor mystik kring brevet. Var har det kommit ifrån? Vem har fått det/hittat det? Eller, så har det helt enkelt
mailats eller skickats till skolan. Presentera brevet för klassen cirka två veckor före er äventyrsdag.
Ladda ner aktuellt brev här.

VILKEN WEBBSIDA?
Eleverna ska inte se pedagog-sidorna över huvudtaget. Vi har istället skapat en sida, som liknar denna, fast utan Drömmarnas hus sidohuvud och meny.
bit.ly/1zTF1NQ
Denna länk återfinns alltså i brevet.

(Längst ner på elevsidan ligger Drömmarnas hus finansiärers logotyper. Likaså syns Drömmarnas hus domännamn upptill.
Vår förhoppning är att eleverna inte ska fästa någon uppärksamhet kring detta.)

BREVET bör presenteras för klassen cirka två veckor  innan äventyrsdagen.

Lär er sången. När ni är framme i skogen....ställ er i en ring. Håll varandra i händerna, håll också i Vätteringen. Nu går alla genom Vätteringen. Släpp inte taget med händerna. Sjung sången hela tiden, så kommer ni att se oss.
Träna!


Läs nu resten av vårt brev.

OBS:
Nu har vi lagt till melodin i en barnvänligare tonart.   →

sången  (C-moll 3/4)

II: Lyssna nu på oss
för nu är vi här
Vi har rest rätt långt
Gjort allt det du begär
Kom nu hit och möt oss denna plats
Vi vill gärna hjälpa till :II

II: Nu är vi här
Bland träd och bär
För att hjälpa till
Med det som du vill
Ja, nu är vi här
Bland träd och bär
Redo att hjälpa till :II

Spela upp musik med sång.

Spela upp musik utan sång.

Spela upp musik utan sång.
Gmoll (BARNTONART)

Ladda ned noter med ackord och sångext här
Ladda ner sångtext för utskrift här.
Ladda ner musik med sång (Cmoll) här.
Ladda ner musik utan sång (Cmoll)  här.
Ladda ner musik utan sång (Gmoll BARNTONART) här.
Ladda ner film här.