Äventyrets pedagogiska skafferi 2015

Allemansrätten fakta och länkar

I årets Äventyr så vill vi infoga ett lärande kring den viktiga och ur världsmåttstock mätt unika Allemansrätten. Allemansrätten som är en del av vår svenska grundlag är en fantastisk möjlighet samt rättighet för alla i Sverige att röra sig fritt i naturen. Oftast är den alldeles naturlig för oss, men givetvis följer det också med skyldigheter som vi alla skall känna till. För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv men också visa hänsyn mot markägare och andra som är ute.

INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA, det är den grundläggande tanken i allemansrätten.

Nedan finns lite olika länkar till bra hemsidor fullspäckade med matnyttig fakta samt ett par filmer som vi tänker kan vara till nytta, men tror och vet också att ni pedagoger själva också står i besittning av eget pedagogiskt material.


https://vimeo.com/13618431

www.naturvardsverket.se/Varnatur/Allemansratten/informationsmaterial

​www.ur.se/Produkter/155112-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Allemansratten

www.friluftsframjandet.se/c/document_library/get_file?groupId=10103&folderId=4474981&name=DLFE-63602.pdf

www.naturvardsverket.se/Varnatur/Allemansratten/informationsmaterial

www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/Pages/default.aspx

​www.hsr.se/var-radd-om-din-arena-barn-och-unga