Hjälp till att sprida vårt Facebookevent
Hjälp till att sprida vår affisch

HURRA! VI KOMMER ATT GENOMFÖRA EN NY JULMARKNAD DEN 9 DECEMBER 2018.

KLOCKAN 11.00 - 15.00
KLOCKAN 11.00 - 15.00
KLOCKAN 11.00 - 15.00
KLOCKAN 11.00 - 15.00
LADDA NER AFFISCH OCH SPRID. PDF 1.92 Mb.

Non-stop 11 - 15
* Pyssel i ateljén    * Konstutställning
   * Receptbyte          * Försäljning Yalla trappans produkter
      * Försäljning fika/soppa     * Byte av idrottskläder
            * Fotbollsvägg

Tidsangivna inslag
Kransbindning 11.00–12.00
Trolleri 11.30 ca: 40 minuter
Julfoto med green screen 11.30–13.00
Cirkus Fru Skräck 12.30 ca: 15 minuter
Poesi 13.30 ca: 30 minuter
Kransbindning 13.30–14.30
Trolleri 14.15 ca: 40 minuter

Träffa tomten (30 minuters pass)
11.15 – 11.45       12.15 – 12.45
13.15 – 13.45       14.15 – 14.45
 

Med reservation för eventuella ändringar.

KLOCKAN 11.30 - 13.00
KLOCKAN 11.30 & 14.15 (ca: 40 minuter)
KLOCKAN 13.30 (ca: 30 minuter)
KLOCKAN 13.30 (ca: 30 minuter)
KLOCKAN 11.00 - 12.00 & 13.30 - 14.30

Vad finns inne i husen?

SCENEN:

Trolleri 11.30 + 14.15
Cirkus Fru Skräck 12.30 
Poesi 13.30

VÄSTRA FLYGELN
Pyssel och Receptbyte

HERRGÅRDEN
Julfoto och Konstutställning

KÄLLARE
Soppa och fika