Drömmarnas hus personal
under Bästa Sommaren:


Oscar Steen
Therese Håkansson
Linnea Eriksson
Hanna Normann Backman
Fortunata Kolompar

Massivt samarbete för att ge barnen meningsfulla, roliga och sommriga saker att göra på sommarlovet. Vi vänder oss till barnen på Rosengård i allmänhet, men barn i området Herrgården i synnerhet.

Se schemat dag för dag nedan.

Flyga drake med
Drömmarnas hus.


Vi ska bygga drakar men det saknas ju delar….
Var kan vi hitta de delar vi behöver för vår fina drake?
En spänningsfylld och kreativ workshop med utmaningar.
Tillsammans med Räddnings-tjänst Syd & RG polisen.

Huvudmålgrupp: barn 5-11 år
Plats: Vänskapsparken
Dagar: 27&29 juni samt 2&4 juli Klockan: 14.00 - 16.00

Skapande konstworkshop med textil som bas.

Huvudmålgrupp: familjer
Plats: Vänskapsparken
Dagar: 26 & 28 juni samt 3 juli Klockan: 14.00 -16.00
Drömmarnas Hus,

Nedan: Inbäddad originalsida www.bastasommaren.weebly.com